• Improving Security Awareness and Ownership using a method based on Action Research 

   Prestaasen, Bjørnar (Master thesis, 2011)
   ENGELSK: Despite the security training and hours spent in educating users, security tests implemented by the security department show that employees in Norsk Tipping have broken the security guidelines stated in the overall ...
  • Kvalitetssikring av exploits for bruk i penetrasjonstesting 

   Prestaasen, Bjørnar; Nordstrøm, Gudmund; Bjerke, Mathias; Hagen, Truls (Bachelor thesis, 2009)
   På daglig basis blir det innrapportert nye sårbarheter i ulike typer programvare og tjenester. Samtidig blir det utviklet kode (exploits) for å utnytte disse, med den hensikt å kompromittere sårbare systemer. Denne ...