• Laksens predatoratferd i merd 

      Pia Hauge Hjertås; Sindre Hanssen; Preben Røstad Antonsen (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven har tatt for seg laksens predatoratferd mot rensefisk. Hensikten med forsøkene var å undersøke laksens predatoratferd, og hvilke faktorer som påvirket den. I oppgaven ble filming med Go-Pro kamera i laksemerd ...