• Optimalisering av tettestrategi for tunneler på Fornebubanen 

      Pran, Bjørn Kaisen (Master thesis, 2020)
      Fornebubanen, T-banetunnelen planlagt mellom Majorstuen og Fornebu, er prosjektert drevet gjennom urbane områder. Langs traseen er det overliggende bebyggelse og infrastruktur, som kan bli utsatt for setningsskader. ...