• A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra 

   Heimvik, Torbjørn; Folkestad, Ingrid Gunheim; Ingebretsen, Jesper Wimann (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringer og global oppvarming krever omstillinger i flere sektorer. Spesielt transportsektoren bidrar med store klimagassutslipp, som skyldes bruken av fossilt drivstoff. Hydrogengass er en energibærer med høy spesifikk ...
  • A feasibility study of wind powered hydrogen production at Fosen 

   Runnerstrøm, Magnus Fure (Master thesis, 2019)
   Hydrogen (di-hydrogen, H2) er et ettertraktet drivstoff fordi det er det vanligste og letteste stoffet i universet, med to til tre ganger høyere energitetthet enn tradisjonelle drivstoff. Hydrogen kan produsere energi og ...
  • Effects of Ultrasonic Frequency, Acoustic Power, and Liquid Height on Radical Production in a Sonochemical Reactor 

   Ingebrigtsen, Lars Martin (Master thesis, 2019)
   Vannelektrolyse, kombinert med høyintensitets ultralyd, har vist potensial til å forbedre hydrogenproduksjon. Imidlertid er det nødvendig med videre forskning innen sonokjemi for å bestemme hvordan forskjellige parametere ...
  • Hydrogen-Powered Service Vessel for the Norwegian Fish Farming Industry 

   Kristiansen, Håkon Bakken; Grue, Susanne Veronika Nyaas; Sandnes, Vegard; Johansen, Dan André; (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven har tatt sikte på å sammenligne et hydrogen-brenselscellesystem, et batterisystem, og en kombinasjon av de to til å drifte en servicekatamaran, med navn Fosna Orion. Fosna Orion brukes i den norske ...
  • Non-equilibrium thermodynamics and nature-inspired chemical engineering applied to PEM fuel cells 

   Sauermoser, Marco (Doctoral theses at NTNU;2021:38, Doctoral thesis, 2021)
   The first objective of this thesis is to discover potentials for the optimisation of the performance of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells by using new designs for the flow field plates (FFP) based on nature-inspired ...
  • Thermal conductivity in the three layered regions of MPL coated PTL for the PEM fuel cell 

   Burheim, Odne Stokke; Crymble, Gregory A.; Bock, Robert; Hussain, Nabeel; Pasuphati, Sivakumar; Du Plessis, Anton; le Roux, Stephan; Seland, Frode; Su, Huaneng; Pollet, Bruno G. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Thermal conductivity of the polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) components has achieved increased attention over the past decade. Despite the fact that the PEMFC itself (between the gas flow plates) is less than ...