• On development and validation of an autonomous sailboat 

   Pleym, Adrian Skogstad; Ølstad, Magnus Westbye (Master thesis, 2022)
   ASVer kan være en effektiv metode for å overvåke og samle inn havdata. Ved bruk av vindkraft kan operasjoner både være kostnadseffektive, miljøvennlige, og fungere uavhengig over lengre perioder. Med utviklingen av billigere, ...
  • On development and validation of an autonomous sailboat 

   Pleym, Adrian Skogstad; Ølstad, Magnus Westbye (Master thesis, 2022)
   ASVer kan være en effektiv metode for å overvåke og samle inn havdata. Ved bruk av vindkraft kan operasjoner både være kostnadseffektive, miljøvennlige, og fungere uavhengig over lengre perioder. Med utviklingen av billigere, ...