• Migrering til Azure 

      Gjøvikli, Bendik; Pham, Dat-Danny (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Innofactor i Trondheim, hvor vi ser på migrering av on-premise systemer til Azure. Prosjektgruppen består av to studenter ved Insititutt for datateknologi og informatikk, ...