• Kraftforsyningens betrodde fiender 

      Pettersen, Ole Johnny (Master thesis, 2016)
      Kraftforsyningen er underlagt et bransjespesifikt regelverk, som inneholder en blanding av overordnede krav og mer spesifikke krav. Innsidetrusler dekkes av de overordnede kravene, men dekkes i liten grad av de spesifikke. ...