• Tverrfaglig syn på ergoterapi i kommunehelsetjenesten 

      Holtklimpen, Amund; Pettersen, Arthur Teige (Bachelor thesis, 2019)
      Introduksjon: I tidligere forskning kommer det frem at ergoterapeuter opplever mange forventninger til deres praksis fra sine samarbeidspartnere. Dette studiet fokuserer på hvordan helsepersonell oppfatter ergoterapeutens ...