• Hvordan gjennomfører SpareBank 1 SMN bærekraftige endringsprosesser? 

      Hammer, Amanda; Finnes, Erik; Petruska, Mantas (Bachelor thesis, 2021)
      Bærekraftig utvikling er et samfunnsmål kommet for å bli. Det har vært stort fokus på bærekraft for nasjoner og for enkeltindivider, ved plastreduksjon og klimaavtaler. FN har vært førende for denne prosessen. Nå har det ...