• Deepthought - A Case Study in Digital Forensic Tool Validation 

      Petersen, Stian (Master thesis, 2019)
      Bevis fra digitale enheter spiller en stadig større rolle i etterforskning av kriminalsaker. Spesialverktøyene som brukes til å sikre og hente ut bevis må være nøyaktige og påvirke de beslaglagte enhetene så lite som mulig. ...