• Det nye Saemien Sijte 

      Peter Nicolai Sandnes Finsås (Bachelor thesis, 2020)
      Alle tre problemstillingene blir kort referert, med mulige svar på problemstillingene. Problemstillingene er: 1. Hvordan ble material brukt som medium i samisk institusjonsarkitektur i Norge, samt i nybyggingsplanen for ...