• Barnets medvirkning i barnevernets undersøkelsesfase 

      Pedersen, Tanja Hjellum (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven omhandler hva forskning sier om barns medvirkning i barnevernets undersøkelsesfase. Barnets medvirkning handler i denne sammenhengen om at barnet både skal få informasjon, bli lyttet til, samt få ...