• Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 - 2010. Sluttrapport 

      Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Bjørneraas, Kari; Heim, Morten; Van Moorter, Bram; Herfindal, Ivar; Garel, Mathieu; Pedersen, Paul Harald; Sæther, Bernt-Erik; Lykkja, Odd N.; Os, Øystein (NINA rapport;588, Research report, 2010)
      Rapporten beskriver resultatene fra Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa. Det overordnede målet har vært å øke den generelle kunnskapen om elgen i området, og gjennom dette bidra til å styrke det faglige ...