• Dissens! En intermedial analyse av Karpes Heisann Montebello. 

      Pedersen, Martine Elise. (Master thesis, 2021)
      I kjølvannet av flyktningkrisen og terror som preget nyhetsåret i 2015, tok rapduoen Karpe til orde ved å vise holdning gjennom underholdning. De reagerte på hvordan regjeringen håndterte krisen og hvordan flyktningene og ...