• Bærekraft i ett energiselskap 

      Furuheim, Martine; Pedersen, Margrethe B. (Master thesis, 2020)
      Stadig flere virksomheter skriver om et økt fokus på bærekraft både på sine nettsider og i årsrapportene. For at verden skal nå klimamålene er økt bruk av fornybare energikilder nødvendig. Energibransjen har dermed en ...