• Kritisk minste bergoverdekning i undersjøiske vegtunneler. 

      Pedersen, Magnus Olai (Master thesis, 2018)
      Oppgaven vil i hovedsak handle om undersjøiske vegtunneler og minste bergoverdekning. Fokuset vil ligge på de forskjellige faktorene som vil ha innflytelse på utbyggingen av undersjøiske vegtunneler. I tillegg vil det ...