• Å vokse opp med et omsorgsfullt hjerte 

      Pedersen, Elise Øvrevoll (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne forskningsstudien har vært å belyse problemstillingen: «Hvordan erfarer elever i videregående undervisning i livsmestring?» Dette er utforsket gjennom kvalitative intervju med seks elever i videregående ...