• Terminalomsorg på sykehjem 

      Fattnes, Liva; Pedersen, Charlotte Sommerseth (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske sykepleiers erfaringer med terminalomsorg på sykehjem, og dermed belyse hvordan man kan gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen. Metode: En systematisk litteraturstudie ...