• Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter 

      Eng, Hanna Maria; Bie, Rolf Bruun; Skjulsvik, Anne Jarstein; Pedersen, Anne Gro; Alfsen, G. Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      BAKGRUNN Medisinske obduksjoner er sjelden gjenstand for kvalitetssikring. Vi har undersøkt kvaliteten av obduksjonsrapporter i Norge og vurdert innvirkningen av feil på dødsårsaksstatistikken. MATERIALE OG METODE Hver ...