• New Product Development based on Environmental Sustainability 

      Pedersen, Anne Aspelund; Kallåk, Kristiane Lund (Master thesis, 2020)
      De seneste årene har vist en økende interesse og bekymring rundt utfordringer knyttet til klima. Dette er reflektert i litteraturen, gjennom konsumenters intensjoner om handling, og gjennom bedrifters prosesser for ...