• Kosovo: En case studie av den kosovo albanske diaspora 

      Peci, Nuhi (Master thesis, 2011)
      En del av befolkning i eksil (diaspora) står i en sterk posisjon til å bestemme skjebnen til deres opprinnelsesland. Med en økende sammenvevd verden på grunn av globalisering deltar diaspora i avstands- politikk, de sender ...