• Evaluation of Optimal Light Quality for Growing Rhodomonas baltica 

      Paulsen, Tor-Erik Holt (Master thesis, 2021)
      Fototrof dyrking av mikroalger ved hjelp av kunstig belysning er en energikrevende prosess. For å forbredre prosessens økonomiske bærekraft bør den optimale lyskvaliteten benyttes. Med mål om å finne den kombinansjonen av ...