• Utvidet taleaktivitetsdeteksjon 

      Parnemann, Henrik Lødrup (Master thesis, 2014)
      I denne rapporten er det undersøkt og utviklet et system for deteksjon av taleaktivitet i et vilkårlig lydsignal. Dette er utvidet med mulighet for å også detektere korte, brå, energirike lyder, såkalte transientlyder. ...