• Vignettens spesialeffekt som exordium 

      Pan Andreas Rotmo Olsen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven består både av en praktisk filmproduksjon, og en teoretisk oppgave. Den praktiske oppgaven er gjort i samarbeid med Helmet Film & VFX hvor jeg hadde ansvaret for arbeidet med spesialeffektene under ...