• Energieffektiv oppgradering av boligbygg i tegl 

      Pahr, Gunn Dordi Ribe (Master thesis, 2010)
      De siste årene har det blitt et økende fokus på bruken av energi. FNs klimapanel har uttalt at et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene er energieffektivisering av bygningsmassen. I handlingsplanen Bygg for framtida ...