• Implikasjoner ved bruk av IKT i erfaringsoverføring 

   Ovesen, Arne Kristian (Master thesis, 2006)
   Oljereservene på den norske sokkelen begynner å tørke ut, og spesielle tiltak som sørger for at oljefelt skal være utnyttbare også etter år 2020 er satt i gang. Nye måter å lete og produsere olje på må bli funnet for å ...
  • Implikasjoner ved bruk av IKT i erfaringsoverføring 

   Ovesen, Arne Kristian (Master thesis, 2006)
   Oljereservene på den norske sokkelen begynner å tørke ut, og spesielle tiltak som sørger for at oljefelt skal være utnyttbare også etter år 2020 er satt i gang. Nye måter å lete og produsere olje på må bli funnet for å ...