• Stålinnfestinger til betong 

      Ferstad, Jørgen; Overland, Per Anders (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgaven er det blitt gjennomført litteraturstudium, laboratorieforsøk, elementanalyser og sammenligninger med beregninger etter aktuelle beregningsregler. Oppgaven omfatter to forsøksstudier på forankringer ...