• Performance Measurement in Strategic Alliances 

      Overholt , Carl Christian; Sevaldsen, Sander Busch (Master thesis, 2020)
      Strategiske allianser er blitt en stadig mer sentral del av organisasjoners forretningsmodell. I en verden hvor organisasjoner i økende grad blir mer spesialisert, og usikkerhet i markedene øker, utgjør strategiske partnerskap ...