• Forekomst av antibiokaresistens hos marine bakterier i Borgundfjorden 

      Overå, Caroline; Aalmo, Edel Jørgine Lucassen (Bachelor thesis, 2015)
      Denne studien tar for seg antibiotikapåvirkning og resistensutvikling hos marine bakterier ved sykehus utslipp. Prøver ble tatt fra et område nært renseanlegget og sammenlignet med prøver fra to referanseområder (områder ...