• Automatisk utrulling og konfigurasjon av virtuelle maskiner i et skymiljø 

      Marstrander, Kristian; Mølnvik, Kjetil; Ovenstad, Emil August Tollefsen; Skjesol, Halfdan Moesgaard (Bachelor thesis, 2022)
      HDO drifter og forvalter norges medisinske nødmeldetjeneste. De er i besittelse av en virtualiseringsplattform med teknologi som ESXI og vSphere. Etterspørsel etter nye VMer har økt og krever mye arbeid å opprette manuelt. ...