• Aksjeverdsettelse av Norway Royal Salmon ASA 

   Slettengen, Marius; Slettengen, Morten; Strand, Joakim Gundersen; Kråkevik, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven har vært å gjennomføre en verdivurdering av Norway Royal Salmon (NRS) ASA. Gjennom en Regnskapsanalyse av NRS sine historiske tall fra 2019 til 2013 har vi sett på trender og vekst for å ...
  • An analysis of Bitcoin’s price dynamics 

   Kjærland, Frode; Khazal, Aras; Krogstad, Erlend Aune; Nordstrøm, Frans Bertil Gyllenhammar; Oust, Are (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper aims to enhance the understanding of which factors affect the price development of Bitcoin in order for investors to make sound investment decisions. Previous literature has covered only a small extent of the ...
  • An examination of time factors in Norwegian real estate auctions 

   Karlsen, Henrik Tangen; Ramsøy Dalland, Simen (Master thesis, 2020)
   Kjøp av bolig har vært og er fremdeles en stor investering for de fleste nordmenn. En lavest mulig pris er dermed viktig for kjøperne og en mulig strategi som kan brukes for å oppnå dette er å være aggressiv i auksjonen. ...
  • Assessing the explanatory power of dwelling condition in automated valuation models within real estate 

   Waage, Jens Erik; Yemane, Nahom Kidane (Master thesis, 2021)
   Bruken av automatiske verdsettelsesmodeller (AVMer) øker i popularitet innenfor eiendomsverdsetting. For å sikre nøyaktige prediksjoner må man benytte en underliggende regresjonsmodell som fanger forholdet mellom ...
  • Bidding behaviour in the housing market under different market regimes 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Sønstebø, Ole Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this paper is to investigate whether different market regimes affect bidding behavior in housing auctions. Taking advantage of special circumstances in the Norwegian housing market in 2015 and 2016, we conduct ...
  • Bolig i en investeringsportefølje 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her vil bolig ...
  • Bolig i en investeringsportefølje - En analyse av perioden mellom 1970-2018 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Sammendrag: Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her ...
  • Boligprisens påvirkning på nyetableringer 

   Bø, Ingrid Vikan; Romstad, Ingrid Melhus (Master thesis, 2021)
   Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av økonomien i Norge. I løpet av livet vil 90% av nordmenn bo i en selveid bolig og dette kan være en kilde til kapital for gründere. Det vil derfor være verdifullt å ...
  • Budrunder i det norske boligmarkedet - En analyse av åpningsbudets effekt på salgspris 

   Fornes, Eirik Medhus (Master thesis, 2019)
   Budrunden i det norske bruktboligmarkedet ligner en type engelsk auksjon. Denne studien undersøker hvilken effekt runde tall i det første budet har på salgsprisen av en bolig. I tillegg undersøkes det hvordan runde åpningsbud ...
  • Bygge- og tomtekostnadens påvirkning på boligpris 

   Hollingen, Marie; Munkhaugen, Andrea (Master thesis, 2021)
   Boligprisene har de siste årene økt betraktelig, og det er interessant å undersøke hva denne utviklingen skyldes. Masteravhandlingen har som mål å analysere kostnadsutviklingen i byggebransjen, og hvordan denne utviklingen ...
  • Can Google Search be Used as a Housing Bubble Indicator? - a US 2006/07 Bubble Case Study 

   Eidjord, Ole Martin (Master thesis, 2017)
   The aim of this paper is to operationalize five out of seven points in Shiller s (2010) asset-pricing bubble checklist, using Google Trends. Our approach is two folded. First, we test search terms, related to housing, ...
  • Combining Property Price Predictions from Repeat Sales and Spatially Enhanced Hedonic Regressions 

   Hansen, Simen Nygaard; Pettrem, Tobias Rosenvinge (Master thesis, 2018)
   Two common methods in real estate analysis are hedonic regression and repeat sales. While research has pointed out the merits of combining these models constructing house price indices, no study to our knowledge has examined ...
  • Combining Property Price Predictions from Repeat Sales and Spatially Enhanced Hedonic Regressions 

   Oust, Are; Hansen, Simen Nygaard; Pettrem, Tobias R. (Journal article, 2019)
   Hedonic regression and repeat sales are commonly used methods in real estate analysis. While the merits of combining these models when constructing house price indices are well documented, research on the utility of adopting ...
  • COVID-19 og sektorene av S&P 500 

   Caspari, Ingeborg Hoftun; Dale, Julie Wergeland (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan de ulike sektorene av S&P 500 har reagert på COVID-19 pandemien i løpet av 2020. Vi ønsker med vår studie å undersøke hvilke variabler som kan representere pandemien, samt å få en ...
  • Cryptocurrency price dynamics: An analysis of Bitcoin’s price driving factors 

   Nordstrøm, Frans B. Gyllenhammar; Krogstad, Erlend Aune (Master thesis, 2018)
   This paper aims to enhance the understanding of which factors affect the price development of Bitcoin in order for investors to make sound investment decisions. Previous literature covers only to a small extent the highly ...
  • Developing and Evaluating an Automated Valuation Model for Residential Real Estate in Oslo 

   Birkeland, Kristoffer; D'Silva, Allan Daniel (Master thesis, 2018)
   In this thesis, we develop an automated valuation model (AVM) for the residential real estate market, and evaluate it by analysing its accuracy on all dwellings sold in the first quarter of 2018 in Oslo, Norway. We design ...
  • Do Energy Performance Certificates Affect Prices: Evidence From the Norwegian Housing Market 

   Khazal, Aras (Doctoral theses at NTNU;2021:357, Doctoral thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Etter EUs implementering av energimerking av bygninger og boliger, har kapitalisering av energieffektivitet i boligpriser blitt et populært forskningstema. Ved bruk av omfattende og representative datasett ...
  • En studie av teknisk tilstandsgrad i lys av boligpris 

   Amundsen, Håvard André; Bakken Granheim, Line (Master thesis, 2020)
   Teknisk tilstandsgrad er en indeks for å vurdere kvalitet på bolig, og brukes for å gi boligkjøpere og -selgere informasjon om boligens tilstand. Hvorvidt teknisk tilstandsgrad har en påvirkning på boligprisen, er ut ifra ...
  • Energy performance certificates - Informing the informed or the indifferent? 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Energy Performance Certificates (EPCs) are intended to provide tenants and buyers with reliable information about the energy performance of buildings. As improved energy performance may increase building sale prices and ...
  • Energy Performance Certificates- The role of the energy price 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore; Kristiansen, Lena (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Energy performance certificates (EPCs) were introduced to give property buyers better information about the energy efficiency of dwellings and provide incentives to make energy-efficient investments. Previous studies on ...