• På veg mot ein ny vurderingskultur? 

      Osvoll, Siv Heidi (Master thesis, 2019)
      SAMANDRAG Ved innføring av kunnskapsløftet (LK06) fekk vi ein målstyrt læreplan. I 2009 vart undervegsvurdering ein del av vurderingsføreskrifta. Med denne oppgåva ynskjer eg å sjå på korleis undervegsvurdering vert nytta ...