• Skårsetlia bo‐og servicesenter 

      Løype, Petter; Osufsen, Stian; Slåtten, Jostein; Tøsti, Iver (Bachelor thesis, 2008)
      Skårsetlia bo og servicesenter er et omsorgssenter lokalisert i Lillerhammer. Behovet for økt kapasitet har ført til at et nybygg og et tilbygg er under oppføring. Byggene vil bestå av leiligheter. Vårt hovedprosjekt ...