• Stivhet til endeplateforbindelser i hulprofil 

      Grindstad, Martin Klemetsen; Ostad, Anders (Master thesis, 2012)
      I Eurokode 1993-1-8 er det gitt beregningsregler for å beregne stivhet til knutepunkter. Knutepunktene deles inn i basiskomponenter som kombineres for å beskrive den totale knutepunktsoppførselen. Reglene gitt i standarden ...