• Bacheloroppgave LGU53002 

      Osen, Stein (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har innholdet i delkapitlene Fart og Akselerasjon i Eureka! 10 blitt vurdert med følgende problemstilling: I hvilken grad hjelper Eureka! 10 elever å utvikle operasjonell kunnskap for grunnleggende mekanikk ...