• Development of ROV for aquaculture inspection platform 

   Paulsen, Tony; Henriksen, Petter (Bachelor thesis, 2022)
   Dette prosjektet gikk ut på å lage en ny og forbedret prototype av en ROV som skal integreres i aquakultur inspeksjons platformen. Utviklingen vår brukte erfarinengene og de gode løsningene fra tidligere ROV prosjekt dette ...
  • Light Column System 

   Hagen, Gustav Sørdal; Buljo, Ole Jørgen Klemetsen; Alvestad, Per-Stian (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven består av forskning og utvikling av et Lyskolonne System (LCS) for Vard Electro AS. LCS er en samling av lyd- og optisk varslingssystem for alarmer om bord i fartøy, og er plassert i bråkete områder av ...
  • Manulab 

   Taklo, Fredrik Siem; Ringstad, Hans-Christian; Finnson, Hans Christian Haugan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler "Manulab"-prosjektet fra 2020, som gikk ut på å bidra i utviklingen av et forskningslaboratorium for vareproduksjon med roboter på NTNU i Ålesund. Et pilotprosjekt med prototypeprodukter ...
  • Path planning and collision avoidance for autonomous surface vehicles I: a review 

   Vagale, Anete; Oucheikh, Rachid; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar Laurits; Fossen, Thor I. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Autonomous surface vehicles are gaining increasing attention worldwide due to the potential benefits of improving safety and efficiency. This has raised the interest in developing methods for path planning that can reduce ...
  • A Platform for Autonomous Drone Swarms 

   Skrede, Aleksander Larsen (Master thesis, 2017)
   Search- and rescue operations requires participation from a lot of personnel, ranging from volunteers to non-governmental organizations and government agencies. Employing autonomous drone swarms for search can be useful ...
  • Point Cloud Acquisition and Analysis for Guard Rail Measurements 

   Steinnes, Ole-Martin Hagen (Master thesis, 2021)
   Veirekkverk er et viktig sikkerhetstiltak på våre veier. I 2020 publiserte Statens vegvesen en studie om norske veier. Den viste at feil, mangler og avvik i rekkverk var en medvirkende faktor i 11% av dødsulykkene i 2019. ...
  • A sensitivity quantification approach to significance analysis of thrusters in dynamic positioning operations. 

   Wang, Chunlin; Li, Guoyuan; Skulstad, Robert; Cheng, Xu; Osen, Ottar Laurits; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The safety of offshore operations is highly dependent on the dynamic positioning (DP) capability of a vessel. Meanwhile, DP capability comes down to the ability of the thrust generated by thrusters to counteract environmental ...
  • Sensor Fusion for Position and Spatial Attitude Estimation of Offshore Motion Compensated Gangways 

   Holseker, Erlend; Khodabandeh, Arvin; Bjørnøy, Erik; Sneltvedt, Isak Gamnes (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten omhandler et bachelorprosjekt gitt av Seaonics, et selskap som holder til i Ålesund som utvikler programvare- og maskinvareløsninger til den maritime sektoren. Seaonics vil finne en passende løsning for å ...
  • Towed ROV 

   Haram, Håkon Longva; Thorholm, Robin Stamnes; Tennfjord, Bjørnar Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten er basert på bacheloroppgaven «Towed ROV» og er gitt av NTNU Ålesund. Målet med denne bacheloroppgaven er å studere konseptet «towed ROV», dette inkluderer å designe og bygge en prototype som skal bli slept ...