• Factors influencing the use of an issue tracking system 

      Opheim, Ola Hermann (Master thesis, 2021)
      Programvareutvikling er en prosess som i mange tilfeller krever en utstrakt grad av korrdinering mellom arbeidskraft, systemkrav og arbeidsoppgaver. Kompleksiteten av dette koordineringsarbeidet øker ofte raskt når systemet ...