• Med stemmen som arbeidsredskap – lærere i grunnskolen 

      Opedal, Hanne (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn og formål Læreryrket er et stemmekrevende yrke. Stemmen er et viktig redskap for at lærerne skal kunne utføre yrket sitt. I oppgaven vil jeg kartlegge hvilke stemmevansker lærerne opplever å ha, og hvilke faktorer ...