• Regulatory SAR issues related to maritime autonomous surface ships (MASS) 

      Olve Sommerfelt Ovenstad, Julie Huth Lindberg (Bachelor thesis, 2019)
      Følgende bacheloroppgave tar for seg de potensielle rettslige og etiske SAR-utfordringene som kan oppstå ved innføring av autonome skip. Prinsippet med å ha sjøfolk ombord har vært sentralt i etableringen av det juridiske ...