• Et evidensbasert barnevern? 

      Olstad, Matilde Margareta (Bachelor thesis, 2021)
      Siden 1980-årene har evidensbasert praksis vært et attraktivt konsept med tanke på å gjøre velferdstjenestene mer gjennomsiktig og ansvarlige i lys av kvaliteten en forskningsbasert praksisutøvelse representerer. Offentlige ...