• Hvordan kan sykepleier lindre cytostatikaindusert kvalme hos kreftpasienter? 

      Flønes, Sigrid; Olsen, Thea Emilie; Bye, Katrine (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Mange kreftpasienter opplever cytostatikaindusert kvalme, som er et veldig plagsomt og krevende symptom. Kvalme fører også med seg mange negative konsekvenser i dagliglivet. Hensikt: Å sette fokus på og undersøke ...