• Investorer eller byutviklere? 

      Olsen, Synnøve Bjørseth (Bachelor thesis, 2019)
      Studien min handler om hvilken forståelse utleierne i Midtbyen har av sin rolle og sitt ansvar til å utvikle byen. I denne studien har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, nærmere bestemt dybdeintervju, for å få svar på ...