• Detection of Surface- and Volume Cracks in Carbon Anodes for the Aluminium Industry 

   Olsen, Svein-Thomas Simonsen; Fuglum, Live Marie Sand (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Alcoa Mosjøen og omhandler tidligfase konseptuell testing av mulige inspeksjonsmetoder for å finne sprekker i karbon anoder. Anodene er brukt som offeranoder i Hall-Héroult ...
  • Detection of Surface- and Volume Cracks in Carbon Anodes for the Aluminium Industry 

   Fuglum, Live Marie Sand; Olsen, Svein-Thomas Simonsen (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Alcoa Mosjøen og omhandler tidligfase konseptuell testing av mulige inspeksjonsmetoder for å finne sprekker i karbon anoder. Anodene er brukt som offeranoder i Hall-Héroult ...
  • Utbedring av 1. generasjons klimakammer 

   Olsen, Svein-Thomas Simonsen; Olsen, Anna (Research report, 2017)
   Klimakammeret som i dag er bygget for matteknologene (institutt for bioteknologi og matvitenskap) på Akrinn i forbindelse med satsingsprosjektet OPTiMAT skal brukes til å måle holdbarheten til sjømat under forskjellige ...