• Automatisk segmentering av bevegelsesdata 

      Olsen, Stian Fuglesang (Master thesis, 2010)
      Hensikten med dette prosjektet er å benytte og videreutvikle metoder for segmentering av menneskelige bevegelser for fullstendig eller delvis automatisering av redigeringsprosessen. Bevegelsene i dette tilfellet kommer ...