• Et studie av offentlige investeringsbeslutninger 

      Olsen, Pramila Susanne (Master thesis, 2015-12-18)
      Avhandlingen er et casestudieav Arctic Race of Norway og har til hensikt å kartlegge hvordan offentlige institusjoner foretar investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangement. Avhandlingen ...