• Digitalisering av trygghetsalarmer i Trondheim kommune 

      Olsen, Petter Lundberg (Master thesis, 2017)
      Det norske helsevesenet står ovenfor store utfordringer de kommende årene. Med den nåværende befolkningsveksten og ikke minst befolkningssammensetning i de kommende årene blir vi flere pensjonister som kommer til å trenge ...