• Analysis of Tripods for Walking Purposes 

      Olsen, Per Anton Øverseth (Master thesis, 2019)
      Miljøet mennesker omgir seg i består av områder som ikke er optimale for forflytning med hjul. Av denne grunnen, har roboter med bein potensiale til å ekspandere fremkommeligheter i utfordrende miljøer. Noen arkitekturer, ...