• Community Detection in Large Social Networks 

      Olsen, Mats Julian (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven implementeres og testes to algoritmer for å finne gruppe- struktur i nettverk, nemlig Louvain-metoden og Diffusion and Propagation-metoden. Et nettverks gruppestruktur består av en naturlig inndeling ...