• Beslutningsmodell for kansellering av turer i varedistribusjon 

      Olsen, Hedda Oppedal; Drøpping, Stine (Bachelor thesis, 2021)
      Rema Distribusjon Norge AS, Distribunal Trondheim gjennomfører om lag 320 leveranser hver uke i hele Trøndelag, samt deler av Møre og Nordland. Med så mange leveranser over så store distanser, er det store besparelser å ...