• Design av aluminiumstestbil 

      Olsen, Gunnar (Master thesis, 2010)
      Oppgaven har tatt for seg utviklingen av ny testbil som skal benyttes av Benteler. Testbilen benyttes når det skal gjennomføres reelle tester av bilkomponenter. Testbilen skal ikke skades i kollisjonstester. Hyppige forsøk ...